image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CÁC THÀNH VIÊN UBND XÃ

anh tin bai
 

-         Họ và tên : VŨ ĐÌNH QUYỀN

-         Năm sinh : 1979

-         Chức vụ: Phó Bí thư Đảng - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã

-         Trình độ chuyên môn : Đại học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email:

-         Số điện thoại:

anh tin bai

-         Họ và tên : KHIẾU QUANG ĐỐC

-         Năm sinh : 1977

-         Chức vụ: Đảng ủy viên-Phó chủ tịch UBND

-         Trình độ chuyên môn : Đại học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email:

-         Số điện thoại:

 

anh tin bai

-         Họ và tên : PHẠM VĂN KIM

-         Năm sinh : 1980

-         Chức vụ: Đảng ủy viên-Phó chủ tịch UBND

-         Trình độ chuyên môn : Đang học Đại học

-         Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp

-         Email:

-         Số điện thoại:

Các công chức chuyên môn thuộc UBND xã

 1/ Đồng chí: Nguyễn Văn Linh

Sinh năm:        1999

Quê quán:        Xã Yên Nhân-huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Nhân-huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Tư pháp - Hộ tịch.

Điện thoại:      0927 789 333

2/ Đồng chí: ĐẶNG VĂN BẢO

Sinh năm:        1978

Quê quán:        Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Văn Hóa - Xã Hội

Điện thoại:      0942 060 437

3/ Đồng chí: VŨ THỊ LÀNH

Sinh năm:        1988

Quê quán:        Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Văn Hóa - Xã Hội

Điện thoại:      0963 430 988

5/ Đồng chí: VŨ VĂN DƯƠNG

Sinh năm:        1974

Quê quán:        Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Địa chính-Xây dựng-NN&MT

Điện thoại:      0986 740 241

6/ Đồng chí: VŨ ĐỨC VINH

Sinh năm: 1990

Quê quán: Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú: Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

Điện thoại: 0978445975

7/ Đồng chí: TRẦN NGỌC TÚ

Sinh năm:        1992

Quê quán:        Xã Yên Bình - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Bình - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Văn phòng-Thống kê

Điện thoại:      0967 614 244

8/ Đồng chí: TRẦN THỊ THÚY LY

Sinh năm:        1995

Quê quán:        Xã Yên Tiến - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Thường trú:     Xã Yên Tiến - huyện Ý Yên - tỉnh Nam Định

Chức vụ:         Công chức Văn phòng- Thống kê

Điện thoại:      0357 164 205

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Phúc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenphuc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang