image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Tìm kiếm
Từ khóa
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
 
128kết quả được tìm thấy
STTTiêu đềLĩnh vựcCơ quan thực hiện
1 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ (Mã quản lý quốc gia: 1.004845.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
2 Thủ tục đăng ký giám hộ (Mã quản lý quốc gia: 1.004837.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
3 Thủ tục đăng ký khai sinh (Mã quản lý quốc gia: 1.001193.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
4 Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.003583.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
5 Thủ tục đăng ký lại khai sinh (Mã quản lý quốc gia: 1.004884.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
6 Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (Mã quản lý quốc gia: 1.004772.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
7 Thủ tục đăng ký khai tử (Mã quản lý quốc gia: 1.000656.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
8 Thủ tục đăng ký khai tử lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.000419.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
9 Thủ tục đăng ký lại khai tử (Mã quản lý quốc gia: 1.005461.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
10 Thủ tục đăng ký kết hôn (Mã quản lý quốc gia: 1.000894.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
11 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.000593.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
12 Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động (Mã quản lý quốc gia: 1.000593.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
13 Thủ tục đăng ký lại kết hôn (Mã quản lý quốc gia: 1.004746.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
14 Thủ tục đăng ký lại kết hôn (Mã quản lý quốc gia: 1.004746.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
15 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mã quản lý quốc gia: 1.004873.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
16 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mã quản lý quốc gia: 1.004873.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
17 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (Mã quản lý quốc gia: 1.001022.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
18 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con (Mã quản lý quốc gia: 1.001022.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
19 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (Mã quản lý quốc gia: 2.001263.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
20 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước (Mã quản lý quốc gia: 2.001263.000.00.00.H40) Tư phápUBND xã
1234567
Cơ quan chủ quản: Xã Yên Phúc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenphuc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang