image banner
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
 
image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thông báo Chỉ số Cải cách hành chính cấp xã huyện Ý Yên năm 2023

Ngày 27/11/2023, UBND huyện Ý Yên ban hành thông báo số 457/UBND-NV thông báo chỉ số cải cách hành chính cấp xã huyện Ý Yên năm 2023

Theo đó, xã Yên Phúc với chỉ số 82,25% thuộc nhóm I: Nhóm chỉ số CCHC đạt từ 80% trở lên, đứng thứ 11 trên 31 xã, thị trấn

Năm 2023, Công tác cải cách hành chính đã được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt và có trách nhiệm trong việc xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác CCHC năm, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra theo kế hoạch. Việc tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của các đơn vị đã được triển khai thực hiện đầy đủ trên hệ thống phần mềm chấm điểm, bám sát các tiêu chí, tiêu chí thành phần của Bộ chỉ số đánh giá CCHC năm 2023 do UBND huyện ban hành. Việc tự đánh giá, chấm điểm được thực hiện trong đúng thời gian quy định, công tác thẩm định được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tính chính xác, công bằng.

Năm 2023, mặc dù việc triển khai tự đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC đã được chú trọng và tổ chức triển khai theo đúng quy định. Tuy nhiên một số lĩnh vực kết quả đánh giá chưa cao như lĩnh vực 6: Cải cách tài chính công (5,5/8,5 điểm), lĩnh vực 7: Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (28/32 điểm)

Việc tuyên truyền để công dân đến thực hiện TTHC, nộp hồ sơ qua mạng và khai thác dịch vụ bưu chính công ích đã được chú trọng, tuy nhiên tỷ lệ người dân tự nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng dịch vụ công còn thấp, chủ yếu là do cán bộ, công chức hướng dẫn và thao tác tại Bộ phận Một cửa.Thông qua việc xác định chỉ số CCHC cấp xã năm 2023, đã bộc lộ những tồn tại như công tác lưu trữ tài liệu thiếu khoa học, chưa chủ động trong việc báo cáo định kỳ công tác CCHC của đơn vị và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong khi thực hiện. Hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã cơ bản đáp ứng theo quy định, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan còn hạn chế đặc biệt là trong công tác chuyển đổi số.

Chỉ số Cải cách hành chính xã Yên Phúc năm 2023 như sau:

THONG-BAO-CHI-SO-CCHC-CAP-XA-HUYEN-Y-YEN-NAM-2023.pdf

 

Chi-So-Cai-Cach-Hanh-Chinh-Cap-Xa-Huyen-Y-Yen-Nam-2023.pdf

Cơ quan chủ quản: Xã Yên Phúc- Huyện Ý Yên
Địa chỉ: Xã Yên Phúc - huyện Ý Yên- tỉnh Nam Định
Email: xayenphuc.yyn@namdinh.gov.vn
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang